Mensen met borderline kunnen zeker gewoon meedraaien in de maatschappij! Er zijn vele gevallen van gediagnosticeerde werknemers bekend, over het algemeen is wel gebleken dat ze minder beslissingsbevoegdheid hebben dan hun naaste collega’s. Ook zijn ze minder zeker van hun baan en laat de steun op de werkvloer vaak te wensen over.

Borderline op de werkvloer

(Visited 1 times, 1 visits today)