Borderline is een psychische stoornis die vooral gekenmerkt wordt door stemmingswisselingen. Iedereen heeft weleens last van een slechte dag, maar bij borderline wisselen momenten van intens geluk zich af met momenten van diepe droefheid, angst of zelfs boosheid. De symptomen verschillen van patiënt tot patiënt en de behandeling moet dus ook individueel bekeken worden. Over het algemeen is borderline heel goed te genezen, mits de nodige psychologische en medische ondersteuning aanwezig is. In eerste instantie moet een borderline patiënt leren omgaan met zijn of haar emoties, dat kan met verschillende vormen van therapie zoals onder andere cognitieve gedragstherapie. Deze therapie helpt om ‘verkeerde’ denkpatronen te veranderen en realistischer naar situaties te kijken. Tot op heden is er geen specifieke borderline medicatie op de markt, omdat de behandeling zich vooral op het mentale aspect van de ziekte richt. Nu is het wel zo dat bepaalde symptomen met medicatie aangepakt kunnen worden, je zou dus kunnen zeggen dat antipsychotica en antidepressiva een vorm van borderline medicatie zijn. Ze kunnen driftaanvallen, impulsiviteit en depressie onderdrukken en zo de behandeling ondersteunen. Soms worden er ook slaap- en kalmeringspillen voorgeschreven om angstgevoelens af te vlakken en de patiënt de nodige rust te gunnen. Nogmaals: elk geval is verschillend en iemand met borderline moet altijd goed overleggen met de behandelende arts.

Er is geen specifieke borderline medicatie te verkrijgen.

(Visited 651 times, 1 visits today)