Men gaat ervan uit dat in de westerse wereld momenteel één op de vier mensen een psychische of persoonlijkheidsstoornis heeft. Een van de meest complexe stoornissen is de borderline stoornis, oftewel borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen die ernstige hinder ondervinden in hun dagelijkse leven vanwege een borderline stoornis moeten hiervoor in behandeling. Vaak wordt een behandeling bij een psychotherapeut, wat voor borderline patiënten vaak de beste weg tot genezing is, voor de eerste acht of tien sessies gedekt. Daarna moet de patiënt de behandeling zelf gaan betalen. Hoewel dit voor vele mensen geen probleem is, is er ook een groep mensen voor wie dit wel een probleem kan veroorzaken. Deze mensen willen óók erg graag meewerken aan de medische behandeling van hun ziektebeeld, dat wellicht zelfs tot een volledig symptoom vrij leven zou kunnen leiden, maar zijn vanwege financiële redenen van deze toch vrij essentiële hulp verstoken. Zo komt de borderline patiënt op straat te staan. Helaas is deze situatie in vele gevallen nog maar al te echt. Hopelijk dat de winnaar van de komende verkiezingen hier wat aan kan doen en wellicht subsidie kan verlenen aan behandelaars voor het behandelen van patiënten die wat krapper bij kas zitten.

(Visited 517 times, 1 visits today)