Van alle persoonlijkheidsstoornissen is de Borderline-persoonlijkheidsstoornis wellicht degene die het meeste stigma met zich meedraagt. Hoewel rustig gesteld kan worden dat psychische gezondheid nog altijd een taboe onderwerp is, is het zo dat Borderline-persoonlijkheidsstoornis (met mogelijke uitzondering van narcistische persoonlijkheidsstoornis), de meest negatieve connotaties met zich meedraagt. De laatste jaren zijn door verschillende belangengroepen en beroemdheden aandoeningen als de bipolaire stoornis, post-traumatische stress stoornis en zelfs klinische depressie veel meer bespreekbaar geworden dan voorheen. Deze “salonfähigkeit” is bij Borderline uitgebleven. Voor de mensen die er aan lijden is dit uitermate vervelend, daar zij veelal gezien worden als onstabiele, impulsieve personen met uiterst onvoorspelbare gemoedswisselingen. In werkelijkheid is dit een van de meest complexe psychische aandoeningen die er bestaan met zeer diverse oorzaken en die zich op vele verschillende manieren en in verschillende vormen manifesteert in mensen die er aan lijden. Geschat wordt dat patiënten voor 75% uit vrouwen en 25% uit mannen bestaan. Ondanks het feit dat er geen tovermiddel tegen bestaat, zijn langdurige therapie en begeleiding bewezen zeer effectief te zijn in het verminderen van de symptomen. Een dergelijke ziekte heeft ook zijn weerslag op de directe familie. Er zijn reeds vele boeken en internetpagina’s volgeschreven met tips voor familie van borderliners. Ook is er Borderline Familiehulp beschikbaar. Want het is een feit dat de omgang met borderliners heel moeilijk kan zijn en waar vroeger hulp voor de naasten van patiënten niet bestond, is Borderline Familiehulp tegenwoordig niet alleen beschikbaar maar zelfs nodig. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat borderliners gebaat zijn bij de inbreng en betrokkenheid van juist de directe omgeving. Niet alleen als emotionele steun maar ook om gewezen te worden op gedrag dat zowel voor zichzelf als voor zijn of haar naasten nadelig kan zijn.

(Visited 884 times, 1 visits today)