Het behandelen van borderline wordt allang niet meer als onmogelijk beschouwd. De meest voorkomende en meest bewezen borderline behandeling is psychotherapie. Hierbij staat het leren begrijpen van zichzelf en anderen, maar ook het leren omgaan met emoties en impulsen centraal. Er zijn verschillende soorten psychotherapie die toegepast kunnen worden bij borderline behandeling. Psychodynamische therapie: Hierbij zorgt de behandelaar dat de borderline patiënt meer houvast krijgt. Zo wordt deze niet meer overspoeld door negatieve of euforische emoties. Psychoanalytisch georiënteerde psychotherapie: Hierbij worden de gedragingen en gevoelens onderzocht. Er wordt bewustzijn van de innerlijke wereld gecreëerd en een zekerder een stabieler zelfgevoel bereikt. Er wordt gekeken naar constructievere manieren om relaties aan te gaan. Schematherapie: Hierbij wordt ervan uitgegaan dat iedereen tijdens zijn jeugd schema’s aanlegt over de werkelijkheid, wat zich uit in bepaalde gedachtes, gedragingen en gevoelens. Door de door de borderline patiënt aangelegde schema’s op vier verschillende manieren te benaderen, worden de schema’s langzaam maar zeker aangepast. Cognitief analytische therapie: Tijdens deze behandelingen ligt de focus op het begrijpen en aanpassen van bepaald gedrag. Dialectische gedragstherapie: Hierbij dient de borderline patiënt zichzelf volledig te accepteren en ondertussen op zoek te gaan naar manieren om zichzelf te veranderen. Bij al deze vormen van psychotherapie is de volledige inzet van de borderline patiënt vereist. Het is niet gemakkelijk om jezelf te veranderen en de behandeling van borderline kan dan ook de nodige tijd in beslag nemen.

(Visited 267 times, 1 visits today)